Kompetencer

 

Working Virtual beskæftiger sig med virksomheder, der ønsker at udnytte deres virtuelle potentiale. Enten med fokus på at effektivisere virksomhedens samarbejde internt mellem kollegaer eller ved at virtualisere virksomhedens kontakt mellem virksomhed og kunde.
 
Working Virtual har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med at udnytte deres virtuelle potentiale. Vores koncept er afprøvet, og er baseret på mange års erfaring inden for IT, kommunikation og forandringer.
 
Derfor arbejder vi i langt de fleste tilfælde med teams, der understøtter hele processen fra kortlægning af virksomhedens tekniske udgangspunkt til udvikling af kommunikationsværktøjer samt fastholdelse af de forandringer, som udnyttelsen af det virtuelle potentiale afstedkommer.
 
Eksempler på opgaver
 • Projektledelse af projekter fra start til endelig implementering.
 • Kortlægning af virksomhedens tekniske infrastruktur.
 • Kortlægning af interne og eksterne samarbejdsrelationer, der kan virtualiseres.
 • Produktion af værktøjer, der letter udnyttelsen af det virtuelle potentiale såsom lederværktøjer, e-learning og lettilgængelige værktøjer.
 • Pilot projekter, der fører til best practice.
 • Kompetenceopbygning af medarbejdere og ledere.

Vi arbejder med

 • Strategi og potentiale

  Strategi og potentiale

  Det strategiske afsæt er essentielt for implementeringen af nye virtuelle samarbejdsvaner i virksomheden.

  Vi udfører en proces, hvor vi kortlægger og analyserer jeres eksisterende digitale infrastruktur og samarbejdsrelationer. Herefter identificeres de indsatsområder, hvor virtuelt samarbejde vil skabe værdi for jer. Sammen udarbejder vi en strategi, som sikrer forankringen af det virtuelle samarbejde på de identificerede indsatsområder.

  Strategien omhandler de kompetencer, strukturelle forhold og den teknologi, der skal være til stede.

  Læs mere her

   

 • Implementering

  Implementering

  Implementering handler ikke kun om nye teknologier. Der bør altid gøres tiltag for at teknologi forankres i virksomheden for at opnå det virtuelle potentiale.

  Det er vigtigt, at kommunikationen bliver tænkt sammen med implementeringen via eksempelvis interne kampagner, e-learning og udvikling af best practise. Herigennem sikres det, at jeres forretningsprocesser optimeres - og både ledere og medarbejderes virtuelle samarbejdskompetencer styrkes.

  Læs mere her

 • Monitorering

  Monitorering

  Vi laver analyser før, under og efter en implementering, som gør det muligt at følge udviklingen og sætte ind der, hvor der er behov samt for at sikre os, at produkterne passer til jeres virksomhed og at forandringerne bider sig fast.

  Analyser sker via online surveys, fokusgrupper og personlige interviews afhængig af situationen. En løbende monitorering er din garanti for at din investering skaber resultater.

  Læs mere her

 • Uddannelse

  Uddannelse

  Working Virtual tilbyder inspirationsforedrag, kurser og undervisningsforløb i virtuelt samarbejde.

  Hvad enten I har brug for inspiration eller konkret hand-on træning af virtuelle samarbejdskompetencer, tilbyder Working Virtual et format, der passer til jeres behov.

  Alle foredrag og kurser tager udgangpunkt i jeres virksomhed og kobler netop jeres forretningsprocesser med virtuelt samarbejde for det maksimale udbytte.

  Læs mere her