Strategi og potentiale

 

Virtuelt samarbejde frigiver tid og ressourcer fra planlægning og transporttid til produktivitet og resultater på bundlinjen. Derfor er det relevant at få fastlagt virksomhedens potentiale for virtuelt samarbejde, hvad enten det er internt eller i kommunikationen med kunder. 

 

Working Virtual gennemfører analyser og kortlægger jeres interne og eksterne samarbejdsrelationer og sammenholder dem med jeres eksisterede tekniske værktøjer. Resultatet er et præcist billede af jeres udgangspunkt med lavthængende frugter og det langsigtede virtuelle potentiale.

 

Virtualiseringsstrategi

 

Ved at identificere klare indsatsområder, som kan optimeres via virtuelt samarbejde, skabes et værdifuldt grundlag for en virtualiseringsstrategi med henblik på at effektivisere forretningen step by step. Virtualiseringsstrategien udgør en ramme for de konkrete planer, der skal gennemføres.

 

 

 

 

Læs mere om

 • Virtuelt potentiale

  Virtuelt potentiale

  Under det virtuelle potentiale samler der sig tre kortlægninger, der til sammen giver et dækkende billede af virksomhedens virtuelle potentiale.

  1. En teknisk analyse af virksomhedens teknologiske udgangspunkt.

  2. En samarbejdsanalyse med fokus på kortlægning af interne samarbejdsrelationer med fokus på virtualisering.

  3. En kundeanalyse med fokus på virksomhedens eksterne samarbejdsrelationer med fokus på virtualisering.

  Målet er at skabe overblik over, hvordan virksomheden kan udnytte sit virtuelle potentiale og få identificeret konkrete tiltag mod en endelig implementering. 

   
 • Teknisk analyse

  Teknisk analyse

  Vi kortlægger virksomhedens tekniske udgangspunkt. Hvad er der, og hvad skal der til for at virksomheden har de optimale værktøjer og at de kan anvendes i en sammenhæng som samlet gør det muligt at udnytte det virtuelle potentiale?

  Vores udgangspunkt er, at mange virksomheder har meget af det rigtige, men at de rigtige værktøjer ofte ikke understøttes formelt. En analyse af det tekniske udgangspunkt viser, hvad organisationen reelt anvender, og hvad der er relevant at anskaffe eller udvide brugen af.

   
 • Samarbejdsanalyse

  Samarbejdsanalyse

  En kortlægning af virksomhedens vigtige interne samarbejdsprocesser skaber et overblik over, hvordan medarbejderne samarbejder internt. Dette er udgangspunktet for at identificere samarbejdsprocesser, der har potentiale og værdi af at blive virtualiseret.  

  En kombination af en konkret overordnet kortlægning med input fra medarbejdere og stor erfaring med, hvad der med fordel kan virtualiseres, giver sig udslag i en samarbejdsanalyse med fokus på udnyttelse af det interne virtuelle potentiale.

   

   

   

 • Kundeanalyse

  Kundeanalyse

  En kortlægning af virksomhedens vigtige eksterne samarbejdsprocesser skaber et overblik over, hvordan kunder eller andre eksterne relationer samarbejder med virksomheden. Dette er udgangspunktet for at identificere relevante samarbejdsprocesser, der har potentiale og værdi for at blive virtualiseret. 

  En kombination af en konkret overordnet kortlægning med input fra kunder eller andre eksterne relationer og stor erfaring med, hvad der med fordel kan virtualiseres giver sig udslag i en samarbejdsanalyse med fokus på udnyttelse af virksomhedens eksterne virtuelle potentiale.

   

 • Projektstyring

  Projektstyring

  Indsatser på det virtuelle område kræver projektledere med forståelse af både IT, kommunikation og implementering.  

  Vores projektledere er skolede til at tænke i alle tre dimensioner, når de styrer virtuelle projekter. Herudover trækker vores projektledere på mange års ekspertise i vores virksomhed, hvad angår virtuelt samarbejde og kommunikation ved større forandringer. 

  Vi fører projekterne sikkert i hus, både som fultidsprojektledere og som sparringspartnere til en intern projektleder.

   
 • Workshops/fokusgrupper

  Workshops og fokusgrupper

  Working Virtual bruger aktivt fokusgrupper til at indhente central information om, hvordan kunderne kan optimere deres viden om virksomhedens samarbejdsrelationer, fokus på optimal implementering af tekniske produkter eller ændrede samarbejdsprocesser.

  Workshops bliver tit brugt som en form for afrapportering eller brainstorming, når virksomheden skal have skabt en fælles opfattelse gennem refleksion, diskussion og samarbejde.