Succes med virtuelle møder

 

Få mere ud af de nye medier

 

Møder er en af de mest centrale aktiviteter i de fleste virksomheder. Vi mødes for at udveksle viden, diskutere og konsultere. I en travl virksomhed, hvor medarbejdere og kunder arbejder spredt på tværs af tid og sted, er fysiske møder forbundet med tunge koordineringsomkostninger. 
 
Med virtuelle møder kan du skære ressourcekrævende aspekter af mødeplanlægningen som booking af mødelokaler, transportomkostninger og rejsetid - og bruge tiden på mødets indhold i stedet! 
 
Bogen introducerer dig til både det tekniske værktøj og de nye kompetencer, som du skal bruge for at holde virtuelle møder, som i effektvitet og produktivitet matcher og endda overgår fysiske møder.
 

Bogen bygger på praktiske erfaringer, som forfatterne har opbygget over en lang årrække med aktiv anvendelse af webmøder og videomøder. Lær hvordan du selv mestrer virtuelle møder og vurderer, hvornår de er relevante.

 

Se bogens omtale              Læs første kapitel               Køb bogen

 

 

Om bogen