Vækst gennem virtuel samarbejde og vidensdeling

 

Vi opfordrer til at stille skarpt på medarbejdernes evne til at yde optimalt i et åbent globalt IT-orienteret videnssamfund. Der ligger meget effektivitet at hente ved at gøre op med traditionelt samarbejde, gøre vidensdeling til ’rigtigt’ arbejde og motivere medarbejderne til at vælge nye former for kommunikation. 

 
I 2007 afsluttedes et nordisk forskningsprojekt, DEKAR, som fokuserede på kontorindretningens betydning for vidensdeling og innovation. Undersøgelsen påviste bl.a. at arbejdsopfattelsen, dvs. dét, som medarbejderne anså for at være det ”rigtige arbejde” og dét, der forstyrrede ”rigtigt arbejde”, direkte hindrede vidensdeling.  
 
Arbejdsopfattelsen præges af en gammeldags ledelsesmæssig opfattelse af, at effektivt og produktivt arbejde er isolerede, individuelle og planlagte aktiviteter, der giver synlige resultater. Uformelle møder og sparring opfattes altså som forstyrrende for det effektive og produktive. 
 
DEKAR’s resultater er interessante, fordi der er fokus på fysisk indretning og ledelsens traditionelle opfattelse af produktivitet. Fysisk indretning bygger som udgangspunkt på traditionelle arbejdsopfattelser såsom (1) at medarbejdere arbejder bedst sammen, når de sidder sammen og (2) at indretning ikke alene er nok til at ændre medarbejdernes adfærd, når det gælder vidensdeling. 
 
Ønsker Danmark at markere sig som spiller i det globale vidensamfund, skal vi kunne samarbejde effektivt på tværs af tid og sted. Og det stiller store krav til os som ledere og medarbejdere, fordi det kræver nye måder at opfatte "rigtigt arbejde" på.
 
Der skal tænkes nyt. Og når nu Danmark er kendetegnet ved både at være en del af et videnssamfund, og en af de mest avancerede IT-nationer, så bør de to dimensioner sammentænkes. 
 
IT gør det muligt at arbejde effektivt sammen adskilt af tid og sted. Fænomenet kaldes virtuelt samarbejde, og globale virksomheder som Cisco, HP, IBM etc. dyrker det i stor stil. De er motiveret af imponerende ROI, effektive arbejdsprocesser, bedre work/life balance, sikkerhed og effektiv vidensdeling. Og verden burde juble, når de så sidegevinsten på Co2-regnskabet ved virtuelle møder frem for fysiske.  
 
IT-værktøjerne er til stede og er, uanset prisleje, både brugervenlige, sikre og effektive. Og da danskere samtidig er nogle af verdens mest IT-orienterede befolkninger, synes mulighederne for effektivt at kunne øge produktiviteten at ligge lige for. 
 
Når nu både behovet, løsningerne og potentialet er til stede, så er det vel værd at overveje, hvorfor virtuelt samarbejde ikke er mere udbredt, end det reelt er?
 
Vi opfordrer samtlige virksomheder og organisationer i Danmark til at overveje, hvordan vi kan ændre ledere og medarbejderes arbejdsopfattelse, når det gælder det fysiske samvær. For ærligt talt kan det være mere effektivt at samarbejde adskilt af tid og sted. 
 
Og bare tænk på hvad en virksomhed ville spare, hvis en medarbejder primært tyede til eksempelvis web-møder frem for fysiske. Og miljøet. Og medarbejderens familie. Og samfundet i form af færre trafikuheld og mindre behov for veje. Og konkurrenceevnen i form af større vækst. Og…
 

Vi arbejder med

 • Strategi og potentiale

  Strategi og potentiale

  Det strategiske afsæt er essentielt for implementeringen af nye virtuelle samarbejdsvaner i virksomheden.

  Vi udfører en proces, hvor vi kortlægger og analyserer jeres eksisterende digitale infrastruktur og samarbejdsrelationer. Herefter identificeres de indsatsområder, hvor virtuelt samarbejde vil skabe værdi for jer. Sammen udarbejder vi en strategi, som sikrer forankringen af det virtuelle samarbejde på de identificerede indsatsområder.

  Strategien omhandler de kompetencer, strukturelle forhold og den teknologi, der skal være til stede.

  Læs mere her

   

 • Implementering

  Implementering

  Implementering handler ikke kun om nye teknologier. Der bør altid gøres tiltag for at teknologi forankres i virksomheden for at opnå det virtuelle potentiale.

  Det er vigtigt, at kommunikationen bliver tænkt sammen med implementeringen via eksempelvis interne kampagner, e-learning og udvikling af best practise. Herigennem sikres det, at jeres forretningsprocesser optimeres - og både ledere og medarbejderes virtuelle samarbejdskompetencer styrkes.

  Læs mere her

 • Monitorering

  Monitorering

  Vi laver analyser før, under og efter en implementering, som gør det muligt at følge udviklingen og sætte ind der, hvor der er behov samt for at sikre os, at produkterne passer til jeres virksomhed og at forandringerne bider sig fast.

  Analyser sker via online surveys, fokusgrupper og personlige interviews afhængig af situationen. En løbende monitorering er din garanti for at din investering skaber resultater.

  Læs mere her

 • Uddannelse

  Uddannelse

  Working Virtual tilbyder inspirationsforedrag, kurser og undervisningsforløb i virtuelt samarbejde.

  Hvad enten I har brug for inspiration eller konkret hand-on træning af virtuelle samarbejdskompetencer, tilbyder Working Virtual et format, der passer til jeres behov.

  Alle foredrag og kurser tager udgangpunkt i jeres virksomhed og kobler netop jeres forretningsprocesser med virtuelt samarbejde for det maksimale udbytte.

  Læs mere her