Case: 15.000 medarbejdere går i gang med at arbejde virtuelt

 

Region Sjællands direktion besluttede i 2012 at lave en indsats for virtuelt samarbejde med særligt fokus på Regionshuset og de seks hospitaler. Det overordnede formål var at understøtte Region Sjællands visioner og strategiske mål ved at forbedre muligheden for at samarbejde og kommunikere effektivt på tværs af organisationen. Region Sjælland valgte samarbejdværktøjet Cisco Jabber som teknologisk infrastruktur og Working Virtual til at håndtere den organisationsmæssige proces fra start til slut. 

 

 
 

Fase 1

I første fase tog vi pulsen på de eksisterende samarbejdsrelationer i Region Sjælland og identificerede de indsatsområder, hvor det virtuelle potentiale var størst. De identificerede indsatsområder, mål og ambitioner blev afklaret på en række workshops, hvorefter planen for implementering og den samlede strategi blev udarbejdet.
 
Fase 2
I anden fase udviklede vi en række værktøjer, som understøttede de identificerede indsatsområder og Region Sjællands unikke behov. Støtteværktøjerne inkluderede et projektsite til Region Sjællands intranet, brugermanualer og quickguides, lederværktøjer, politikker og E-learning.
 
Fase 3
I tredje fase fokuserede vi på den praktiske implementering af Cisco Jabber. Vi gennemførte behovsanalyser og udarbejdede lokale implementeringsplaner. Projektlederne fulgte implemeteringen tæt og sikrede, at faser blev gennemført. Endvidere udarbejdede vi nyhedsbreve med best practice og de gode historier om Jabber med afsæt i interviews med både medarbejdere og ledere.

 

Fase 4

I fjerde fase monitorerede vi brugen af Cisco Jabber for at få aktiveret de medarbejdere, som i første omgang ikke var kommet i gang med Jabber. Der blev gennemført surveys og fokusgrupper samt udviklet evalueringsrapporter. Slutteligt udviklede vi en drejebog med det formål at sikre, at enhver leder i Region Sjælland, med udgangspunkt i tidligere erfaringer, i fremtiden let og effektivt kan opnå en vellykket implementering af Cisco Jabber inden for deres ledelsesområde. 

 

Vi arbejder med

 • Strategi og potentiale

  Strategi og potentiale

  Det strategiske afsæt er essentielt for implementeringen af nye virtuelle samarbejdsvaner i virksomheden.

  Vi udfører en proces, hvor vi kortlægger og analyserer jeres eksisterende digitale infrastruktur og samarbejdsrelationer. Herefter identificeres de indsatsområder, hvor virtuelt samarbejde vil skabe værdi for jer. Sammen udarbejder vi en strategi, som sikrer forankringen af det virtuelle samarbejde på de identificerede indsatsområder.

  Strategien omhandler de kompetencer, strukturelle forhold og den teknologi, der skal være til stede.

  Læs mere her

   

 • Implementering

  Implementering

  Implementering handler ikke kun om nye teknologier. Der bør altid gøres tiltag for at teknologi forankres i virksomheden for at opnå det virtuelle potentiale.

  Det er vigtigt, at kommunikationen bliver tænkt sammen med implementeringen via eksempelvis interne kampagner, e-learning og udvikling af best practise. Herigennem sikres det, at jeres forretningsprocesser optimeres - og både ledere og medarbejderes virtuelle samarbejdskompetencer styrkes.

  Læs mere her

 • Monitorering

  Monitorering

  Vi laver analyser før, under og efter en implementering, som gør det muligt at følge udviklingen og sætte ind der, hvor der er behov samt for at sikre os, at produkterne passer til jeres virksomhed og at forandringerne bider sig fast.

  Analyser sker via online surveys, fokusgrupper og personlige interviews afhængig af situationen. En løbende monitorering er din garanti for at din investering skaber resultater.

  Læs mere her

 • Uddannelse

  Uddannelse

  Working Virtual tilbyder inspirationsforedrag, kurser og undervisningsforløb i virtuelt samarbejde.

  Hvad enten I har brug for inspiration eller konkret hand-on træning af virtuelle samarbejdskompetencer, tilbyder Working Virtual et format, der passer til jeres behov.

  Alle foredrag og kurser tager udgangpunkt i jeres virksomhed og kobler netop jeres forretningsprocesser med virtuelt samarbejde for det maksimale udbytte.

  Læs mere her