Rapport om virtuelt samarbejde anno 2014

 

Virtuelt samarbejde har aldrig været mere aktuelt for danske virksomheder. De befinder sig i en forandringstid, hvor udviklingen på markedet og i IT-branchen betyder, at behovet og mulighederne for at samarbejde og kommunikere på nye måder bliver mere og mere udtalt.

 

Derfor har Working Virtual netop gennemført Danmarks største undersøgelse af virtuelt samarbejde i de 50 største private og offentlige virksomheder i Danmark.

 


Virtuelt samarbejde anno 2014 | VS14 - Working Virtual

 

 

Virtuelt samarbejde giver helt nye samarbejdsformer med stort potentiale for virksomhedernes konkurrenceevne. Behovet for kommunikation og uddannelse af medarbejderne bliver dog ofte overset.

 

Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over, hvordan disse virksomheder administrerer de mange muligheder, der er for virtuelt samarbejde. Hvordan samarbejdes der virtuelt i Danmarks mest toneangivende virksomheder, hvordan anvendes virtuelle værktøjer, hvordan prioriteres virtuelt samarbejde, og hvor ligger det største udviklingspotentiale? Det – og meget mere – giver vores rapport dig svar på.

 

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansvarlige for implementeringen af virtuelt samarbejde i virksomhederne.

 

Resonans Kommunikation har medvirket til at gennemføre undersøgelsen.

 

Hent VS14 rapport (PDF)
 

 


 

 

Working Virtuals etiske kodeks for undersøgelser

 • Respekt

  Respekt

  Undersøgelser skal gennemføres under hensyntagen til personer og befolkningsgrupper, som er genstand for undersøgelsen og dens resultater.

  Working Virtuals medarbejdere ikke må krænke andres integritet eller privatliv eller volde unødigt besvær i forbindelse med projektarbejdet. Working Virtuals medarbejdere skal indhente samtykke fra de personer eller repræsentanter for grupper af personer, som inddrages i en undersøgelse (fx ved deltagerobservation o.l.).

  Personer som indgår i en undersøgelsen skal gives mulighed for kendskab til konklusioner der vedkommer dem (specifikt) – med mindre der indgår fortrolige og/eller generelle oplysninger, som kun rekvirenten skal kende til.

 • Fortrolighed

  Fortrolighed

  Oplysninger der er indsamlet eller stillet til rådighed for en undersøgelse behandles fortroligt.

  Information om rekvirenterne behandles fortroligt.

  Information om undersøgelsernes deltagere behandles fortroligt. Det betyder bl.a., at spørgeskemabesvarelser eller referater af interview ikke udleveres til rekvirenten, med mindre det sker med deltagernes accept.

 • Videnskabelighed

  Videnskabelighed

  Den enkelte undersøgelse skal være foreneligt med god videnskabelig standard.

  Working Virtualss medarbejdere skal fremlægge resultaterne af en undersøgelse i overensstemmelse med almindelige videnskabelige principper og undgå ufuldstændige eller skævvredne fremstillinger.

  Alle konklusioner og vurderinger skal være adækvat begrundede i empirisk materiale.

  Working Virtuals medarbejdere skal sikre, at økonomiske afhængighedsforhold ikke påvirker projektarbejdet i strid med faglige og etiske principper.
  Undersøgelser gennemføres uafhængigt af politiske interesser.